About


Bunaíodh Spraoí Chill Mhantáin i 2009 chun Naíonraí d’ardchaighdeáin a chur ar fáil i gContae Chill Mhantáin.. Leanann muid féilire na Gaelscoileanna. Mothaíonn muid go bhfuil Naíonraí faoí leith againn.  Tá árdchaighdeán Gaeilge á labhairt i gcónaí, mar aon le curaclam leathan a thugann gach tacaíocht do ár bpáistí sna Naíonraí. Cuireann muid béim ollmhór ar cineáltacht, agus foghlamaíonn na páistí a gcuid scileanna tábhachtacha in atmasféar spraoíúil agus séimh.  Cuirtear an scéim ECCE ar fáil I mgach ceann dár réamhscoileanna.

Spraoí Chill Mhantáin was established in 2009 to provide high-quality Irish Language Preschools (Naionraí) in Wicklow. The Naíonraí follow the school calendar and cater for children from 2.5 - 5 years. We believe in maintaining high staff: child ratios so that we can deliver a personal experience for each child in our care. All staff are highly qualified and experienced in delivering our tailored Naíonra curriculum.  Our ‘child-led’ approach provides children with quality care that puts them first.  They therefore learn their skills in a fun and relaxed atmosphere.  The ECCE scheme (free preschool years) is available in all our preschools.

 Tá cuimhneas an an- árd againn sna Naíonraí ionas gur féidir linn eispéaras pearsanta, spraoíúil a thabhairt do gach páiste atá faoín ár gcúram.  Agus feictear sin in ár dtuarascáil on FSS. Iarann muid ar gach tuismitheoir breathnú ar líne chun ár dtuarascáil a léamh. 

We believe that when children are having fun, they learn easily.  So we make it our business to ensure each child has a fun day, every day.  This is reflected in our HSE reports.  We invite every parent to read our HSE report online.