Naíonra Chill Mhántáin

Tá an Naíonra seo lonnaithe i bhfoirgneamh tógtha le sainchuspóir i Graham's Court, Cill Mhantáin. Tá éiteas d'árdchaighdeán bainte amach ag Naíonra Chill Mhantáin. Usáideann muid rogha leathan de chur chuige réamhscoilaíochta idir Montessori, Steiner, Spraoí agus Árd-scóp chun réimse daighean gníomhaíochtaí a chur ar fáil do na páistí, mar shampla Yoga, ealaín, ceol, triallacha beaga eolaíochta, obair réamh-litirtheacht agus réamh- uimhreacht, mar aon le go leor spraoí chun an tús is fearr a thabhairt do do pháiste.

Based in our state of the art, purpose built building in Graham's Court, Wicklow Town, the Naíonra has a strong ethos of excellence, in both Irish Language and in early years education. We cherry pick from a range of approaches to early education, such as Steiner, Montessori, High Scope etc. to ensure your child gets a well rounded and varied preschool education.  We offer a variety of activities every week from Yoga, art, music, little scientific experiments, along with pre-literacy and pre-numeracy work, coupled with lots and lots of fun to give your little one the very best start.

Naíonra Chill Mhantáin is fully inspected and insured. We have two rooms, starting at 8.50 and 9.10 in the morning.  Each session runs for 3.5 hours. Staff are highly qualified and experienced in delivering the Naíonra curriculum.  We use the total immersion model, which ensures the children learn in context and gain language in a fun environment, so they do not even realise just how much they are learning