Lámh, lámh eile.

Lámh , lámh eile, A haon, a dó,

Chos,chos eile,a haon, a dó ,

Cluas, cluas eile,a haon, a dó

Súil, súil eile,a haon, a dó,

Ceann, srón, béal is smig, agus

Fiacla bana I mo bhéal istigh.

Cuigear Fear ag Togáil Tí

Cúigear fear ag tógáil tí.

Cúigear fear ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí,

Cúigear fear ag tógáil tí,

shuí fear síos is lig sé scith,

Ceathrar fear ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí,

Ceathrar fear ag tógáil tí,

shuí fear síos is lig sé scith,

Triúr fear ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí,

Triúr fear ag tógáil tí,

shuí fear síos is lig sé scith,

beirt fear ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí,

beirt fear ag tógáil tí,

shuí fear síos is lig sé scith,

fear amháín ag tógáíl tí, ag tógáil tí, ag togáil tí,

fear amháin ag tógáil tí,

shuí fear síos is lig sé scith,

Domhnall Ocrach

Domhnall Ocrach

Domhnall orach, domhnall ocrach,

Ina shuí, ina shuí,

Tá sé am don dinnéir , tá sé am don dinnéir,

Torthaí is glasraí, torthaí is glasraí.

 

Domhnall orach, domhnall ocrach,

Ina luí, ina luí,

Tá sé am don dinnéir , tá sé am don dinnéir,

Torthaí is glasraí, torthaí is glasraí.

Am Lón sa naíonra

Tá ocras orm, tá ocras orm, tá ocras orm,

sa naíonra,

ba mhaith liom lón, ba mhaith liom lón, ba mhaith liom lón,

 sa naíonra.

 Tá tart orm, tá tart orm, tá tart orm,

Sa naíonra,

Ba mhaith liom deoch , ba mhaith liom deoch, ba mhaith liom deoch,

Sa naíonra.

Istigh sa Zú

Istigh sa Zú ta baibín kangarú,

Léím anois, léim anois, léím anois go luath,

Istigh sa zé tá mamaí kangarú

Léím anois, léim anois, léím anois go luath,

Istigh sa Zú tá Daidí Kangarú

Léím anois, léim anois, léím anois go luath,

 

Má tá tú Sásta

Má tá tú sásta leat féin Bual do bhos,(x2)

Má tá tú sásta leat féin is ba mhaith leat é a theaspáint,

Má tá tú sásta leat féin bual do bhos.

 

Má tá tú sásta leat féin gread do chos (x2)

Má tá tú sásta leat féin is ba mhaith leat é a theaspáint,

Má tá tú sásta leat féin gread do chos.

 

Má tá tú sásta leat féin tiontaigh thart,(x2)

Má tá tú sásta leat féin is ba mhaith leat é a theaspáint,

Má tá tú sásta leat féin tiontaigh thart.

 

Má tá tú sásta leat féin abair yippee,(x2)

Má tá tú sásta leat féin is ba mhaith leat é a theaspáint,

Má tá tú sásta leat féin abair yippee.

 

Má tá tú sásta leat féin

Bual do bhos,Gread do chos, tiontaigh thart, is abair yippee,

Má tá tú sásta leat féin is ba mhaith leat é a theaspáint,

Má tá tú sásta leat féin,

Bual do bhos,Gread do chos, tiontaigh thart, is abair yippee

Hocaí Pocaí

Cur do lámh clé isteach, cur do lámh clé amach

Isteach, amach, isteach, amach,

Agus creath timpeall é.

Déan an hocaí pocaí agus cas timpeall,

Is maith linn a bheith ag spraoi.

Ó an hocaí ocaí pocaí,

Ó an hocaí ocaí pocaí,

 

Cur do lámh deas isteach, cur do lámh deas amach

Isteach, amach, isteach, amach,

Agus creath timpeall é.

Déan an hocaí pocaí agus cas timpeall,

Is maith linn a bheith ag spraoi.

Ó an hocaí ocaí pocaí,

Ó an hocaí ocaí pocaí,

 

Cur do chos clé isteach, cur do chos clé amach

Isteach, amach, isteach, amach,

Agus creath timpeall é.

Déan an hocaí pocaí agus cas timpeall,

Is maith linn a bheith ag spraoi.

Ó an hocaí ocaí pocaí,

Ó an hocaí ocaí pocaí,

 

Cur do chorp féin isteach, cur do chorp féin amach

Isteach, amach, isteach, amach,

Agus creath timpeall é.

Déan an hocaí pocaí agus cas timpeall,

Is maith linn a bheith ag spraoi.

Ó an hocaí ocaí pocaí,

Ó an hocaí ocaí pocaí

Froganna Beaga Glasa

Froganna Beaga glasa ,

 froganna beaga buí,

Froganna bega glasa is a mamaí ina luí,

 

Froganna beaga glasa,

 froganna beaga buí,

froganna beaga glasa is daidí frog ina shuí.